jak poruszać się po blogu?


Jak poruszać się po blogu?
Po prawej stronie znajduje się lista linków "TEMATY". Są to etykiety zgodne z tematami w podręczniku oraz określenie "Pokój nauczycielski". Po naciśnięciu którejkolwiek etykiety przenoszeni jesteśmy do grupy wpisów związanych z danym tematem. Będą tam ciekawostki, pomysły na urozmaicenie lekcji, ciekawe linki czy krótkie prezentacje dotyczące określonego tematu. Odnośnik "Pokój nauczycielski" prowadzi do notek związanych z pomysłami lub ogólnymi informacjami dotyczącymi przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub sposobami prowadzenia zajęć.
Każdy post można komentować. Komentarze w naszym zamierzeniu mają stanowić cenną wartość dla całego bloga, ponieważ pozwolą poznać Państwa opinie zarówno na temat podręcznika czy jego obudowy, jak również wymienić się doświadczeniami. Dlatego też serdecznie zapraszamy do lektury i zachęcamy do dyskusji.

sobota, 2 października 2010

:: wierzyć, nie wierzyć?

Trudno określić czynniki, od których zależna jest nasza osobowość. Wciąż pojawiają się nowe teorie i ciągle są sprawdzane. Wiele z nich mówi o związku pomiędzy osobowością a wyglądem zewnętrznym, jak choćby ta zaproponowana przez Ernsta Kretschmera na początku XX wieku. Ze względu na budowę ciała podzielił on ludzi na cztery typy i przyporządkował im różne cechy osobowości. I tak pyknik- osoba niska, krępa, o okrągłych kształtach zgodnie z przekonaniami niemieckiego badacza miała mieć łagodne, dobrotliwe usposobienie – ot, taki wujaszek. Z kolei astenik (lepsomatyk)- wysoki, o wystających kościach, wątły i chudy – to człowiek mało życzliwy, drażliwy, niespokojny – czyli szukający dziury w całym. Atletyk - dobrze zbudowany i umięśniony, według Kretschmera miał być stabilny emocjonalnie – jednym słowem typ sportowca. Ostatni, czwarty, to dysplastyk – o budowie niekształtnej, wymykającej się poza opisaną powyżej klasyfikację.

Współcześnie badania nad związkiem cech fizycznych z osobowością prowadzili Japończycy. Przebadali ponad 30 tys. dorosłych mieszkańców północno-wschodniego wybrzeża wyspy Honsiu. Każdy badany podawał wzrost i wagę oraz wypełniał kwestionariusz osobowościowy. Wyniki, opublikowane w Journal of Psychosomatic Research, pozwoliły na potwierdzenie tezy, że nonkonformiści oraz ludzie przyjaźnie nastawieni mają tendencję do nadwagi, natomiast lękliwi i niezdecydowani zazwyczaj są szczupli.

Nieco inny eksperyment przeprowadzono w USA. Grupie ochotników przedstawiono fotografie i poproszono, aby scharakteryzowali osoby widniejące na zdjęciach. Otrzymane w ten sposób opinie porównano z danymi zebranymi od modeli i osób im bliskich. W wielu przypadkach były one zbieżne, a zatem badani odgadli cechy osobowości jedynie na podstawie wyglądu zewnętrznego.
Wyniki przestawiono w czasopiśmie „Personality and Social Psychology Bulletin".

Czy osobowość wpływa na nasz wygląd, lub powierzchowność na osobowość – ten problem zostawiam czytelnikom pod rozwagę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz